Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây là ranh giới giữa đông bằng Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây là ranh giới giữa đông bằng Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Triều.               B. Tam Điệp.                 C. Hoành Sơn.                   D. Bạch Mã.

B. Tam Điệp.