Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với khí hậu nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với khí hậu nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với khí hậu nước ta?

A.       Tháng I, nhiệt độ phía Bắc cao hơn phía Nam.

B.      Tổng lượng mưa lớn nhưng phân bố đồng đều.

c. Bão mạnh nhất vào các tháng IX, X, VII
D. Tháng VII, nhiệt độ thấp đều khắp nước.

c. Bão mạnh nhất vào các tháng IX, X, VII