Các bãi cá lớn nhất của Duyên hải Nam Trung Bộ tập trung ở

Các bãi cá lớn nhất của Duyên hải Nam Trung Bộ tập trung ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cực Nam của Nam Trung Bộ.                                        
B. cực Bắc của Nam Trung Bộ.
C. Quảng Ngãi - Bình Định.                                                  
D. Phú Yên - Khánh Hòa.
 
A