Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng đa dạng hóa cơ cấu kinh tế?

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng đa dạng hóa cơ cấu kinh tế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       Chính sách Nhà nước phát triển miền núi.

B.       Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C.       Giao lưu thuận lợi với các vùng khác.

D.       Nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm.

B