Khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí địa lí không thuận lợi trong việc giao lưu với Đồng bằng sông Hồng.

B. Thiếu nhiều tài nguyên khoáng sản.

C. Cơ sở vật chất nghèo nàn và xuống cấp.

D. Đồng bào dân tộc không có kinh nghiệm sản xuất.

C. Cơ sở vật chất nghèo nàn và xuống cấp.