Nội dung nào sau đây là thế mạnh tự nhiên để xây dựng các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Nội dung nào sau đây là thế mạnh tự nhiên để xây dựng các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các cao nguyên có mặt bằng rộng.                             B. Sông lớn chảy trên địa hình dốc.

C. Lượng mưa phân bố đều trong năm.                           D. Chế độ nước sông theo mùa.

B. Sông lớn chảy trên địa hình dốc.