Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết các cao nguyên nào tiêu biểu thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết các cao nguyên nào tiêu biểu thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sơn La, Mộc Châu, Tà Phình, Sin Chải.                       B. Sơn La, Mộc Châu, Đồng Văn, Sin Chải.

c. Sơn La, Mộc Châu, Hà Giang, Đồng Văn.                    D. Sơn La, Mộc Châu, Tà Phình, Tam Đảo.

A. Sơn La, Mộc Châu, Tà Phình, Sin Chải.