Ở nước ta, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp nông thôn nhằm

Ở nước ta, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp nông thôn nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước.

B. nâng cao tỉ lệ dân thành thị.

C. phân bố lại dân cư.

D. giải quyết nhu cầu việc làm của xã hội
A. khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước.