Đặc điểm nào không phải là của Đồng bằng sông Hồng?

Đặc điểm nào không phải là của Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng đất ngoài đê được phù sa bồi đắp hàng năm.

B. Có hệ thống đê ven các con sông.

C. Có các ô trũng ngập nước trong mùa mưa.

D. Địa hình cao và phân bậc.

D. Địa hình cao và phân bậc.