Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Bình Phước, Cà Mau, Quảng Bình.                              B. Gia Lai, Sơn La, Lào Cai.

C. Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.                                   D. Đắk Lắk, Lâm Đông, Bình Định.

      B. Gia Lai, Sơn La, Lào Cai.