Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc là do

Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình đồi núi, lượng mưa lớn.                               B. lượng mưa lớn, đồng bằng rộng.

C. nhiều cao nguyên rộng, bằng phẳng.                        D. Địa hình bị chia cắt mạnh.

A. địa hình đồi núi, lượng mưa lớn.