Căn cứ vào Atlạt Địa lí Việt Nam trang 22, ba nhà máy nhiệt điện nào có công suất lớn nhất nước ta (năm 2007)?

Căn cứ vào Atlạt Địa lí Việt Nam trang 22, ba nhà máy nhiệt điện nào có công suất lớn nhất nước ta (năm 2007)?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phả Lại, Ninh Bình, Phú Mỹ.                                        B. Phả Lại, Cà Mau, Trà Nóc.

C. Phả Lại, Cà Mau, Phú Mỹ.                                            D. Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau.

C. Phả Lại, Cà Mau, Phú Mỹ.