Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 

A. tăng cường độ màu mỡ trong đất.                              B. giải quyết nước tưới trong mùa khô.

C. hạn chế tác hại của lũ trong mùa mưa.                      D. tăng cường hệ số sử dụng đất.

                B. giải quyết nước tưới trong mùa khô.