Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào không giáp với Cam-pu-chia?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào không giáp với Cam-pu-chia?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ĐắkLắk.                           B. Gia Lai.                  C. Quảng Nam.                    D. Kon Turn.

    C. Quảng Nam.