Căn cứ vào Atlat trang 11, cho biết phần lớn diện tích đất mặn ở nước ta tập trung ở vùng

Căn cứ vào Atlat trang 11, cho biết phần lớn diện tích đất mặn ở nước ta tập trung ở vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                             B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                           D. Đồng bằng sông Hồng.


 
C. Đồng bằng sông Cửu Long.