Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết công trình thủy điện Yali được xây dựng trên sông nào?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết công trình thủy điện Yali được xây dựng trên sông nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết công trình thủy điện Yali được xây dựng trên sông nào?

A. Sông Đồng Nai. B. Sông Xê Xan. c. Sông Đa Nhím. D. Sông Thu Bồn
B. Sông Xê Xan