Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp là

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. trình độ công nghiệp hóa thấp.                                 B. cơ sở hạ tầng đô thị lạc hậu.

C. dân cư phân bố không đồng đều.                              D. đồi núi chiếm 3/4 diện tích.

 A. trình độ công nghiệp hóa thấp.