Cơ cấu công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu để

Cơ cấu công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu để

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác tốt hơn thế mạnh về khoáng sản.

B. tận dụng tối đa nguồn vốn từ nước ngoài.

C. phù hợp với nhu cầu thị trường.

D. sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.

C. phù hợp với nhu cầu thị trường.