Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ sắt có ở nơi nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ sắt có ở nơi nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quỳ Châu.                        B. Thạch Khê.                       c. Lệ Thủy.                           D. Phú Vang.

B. Thạch Khê.