Sự đa dạng trong cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên chủ yếu do

Sự đa dạng trong cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khí hậu có sự phân hóa theo đai cao.
B. diện tích đất badan rộng lớn.
C. khí hậu mang tính chất cận xích đạo.
D. người dân giàu kinh nghiệm.

A. khí hậu có sự phân hóa theo đai cao.