Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có lợi thế phát triển cây chè dựa trên điều kiện chủ yếu nào sau đây?

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có lợi thế phát triển cây chè dựa trên điều kiện chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất feralit phát triển trên đá phiến chiếm phần lớn diện tích.

B. Có nhiều cao nguyên đá vôi, mặt bằng rộng.

C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào.

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh nhất cả nước.

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh nhất cả nước.