Mùa khô ở miền Bắc nước ta không sâu sắc như ở miền Nam là do ở đây có

Mùa khô ở miền Bắc nước ta không sâu sắc như ở miền Nam là do ở đây có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sương muối.                  B. gió lạnh.                           c. mưa phùn.                       D. tuyết rơi.

c. mưa phùn.