Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của khí hậu Sa Pa và Hà Nội?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của khí hậu Sa Pa và Hà Nội?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nằm ở vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

B. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng VII.

C. Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng I.

D. Biên độ nhiệt đều thấp hơn so với các vùng khí hậu khác của cả nước.

D. Biên độ nhiệt đều thấp hơn so với các vùng khí hậu khác của cả nước.