Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng Tháp, Long An.                                                  B. Long An, Tiền Giang.

c. Tiền Giang, Bến Tre.                                                    D. Đồng Tháp, Bến Tre.

  B. Long An, Tiền Giang.