Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Đông Hới?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Đông Hới?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chế độ mưa phân hóa theo mùa.

B. Mùa mưa cũng là tháng có nhiệt độ cao nhất.

C. Không có tháng nào nhiệt độ xuống thấp dưới 20° c.

D. Biên độ nhiệt độ trong năm lớn.

B. Mùa mưa cũng là tháng có nhiệt độ cao nhất.