Các điểm công nghiệp đơn lẻ ở nước ta thường xuất hiện ở

Các điểm công nghiệp đơn lẻ ở nước ta thường xuất hiện ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

B. Tây Bắc và Tây Nguyên.

C. nơi có điều kiện giao thông thuận lợi.

D. vùng nguyên liệu dồi dào, lao động đông đúc.

B. Tây Bắc và Tây Nguyên.