Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?

Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A . Khí hậu cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng.

B. Đất badan rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt.

C. Đất badan ở trên mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào.

D. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000 m, đất tốt.

A . Khí hậu cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng.