Vùng nào chịu lụt úng nghiêm trọng nhất ở nước ta?

Vùng nào chịu lụt úng nghiêm trọng nhất ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                 B. Bắc Trung Bộ.

c. Nam Trung Bộ.                                                              D. Đồng bằng sông Cửu Long.

A. Đồng bằng sông Hồng.