Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh te ven bien Nam Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh te ven bien Nam Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh te ven bien Nam Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh.                          B. Bến Tre.                            c. Cà Mau.                             D. Sóc Trăng.

  C. Cà Mau.