Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam xâm nhập vào nước ta từ

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam xâm nhập vào nước ta từ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tháng V đến tháng X.                                                      B. tháng VI đến tháng X.

c. tháng V đến tháng IX.                                                     D. tháng V đến tháng IX.

  B. tháng VI đến tháng X.