Phần lớn các địa điểm du lịch của miền Bắc nước ta không được khai thác quanh năm là do

Phần lớn các địa điểm du lịch của miền Bắc nước ta không được khai thác quanh năm là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sở hạ tầng không đồng bộ.

B. có nhiều bão ảnh hưởng trực tiếp.

C. có một mùa đông lạnh.

D. ảnh hưởng của hoạt động khai thác hải sản.

C. có một mùa đông lạnh.