Cây công nghiệp hàng năm được trồng ở ven biển là

Cây công nghiệp hàng năm được trồng ở ven biển là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bông, thuốc lá.                  B. đay, cói.               
C. mía, lạc.                            D. dâu tằm, đậu tương.

B. đay, cói.