Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thế hiện trong đặc điểm sông ngòi cùa nước ta là

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thế hiện trong đặc điểm sông ngòi cùa nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. lượng nước phân bố không đều giữa các hệ thống sông.

B. sông ngòi dày đặc, nhiều nước, hàm lượng phù sa cao.

C. phần lớn sông đều ngắn, dốc, dễ bị lũ lụt.

D. phần lớn sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam.

B. sông ngòi dày đặc, nhiều nước, hàm lượng phù sa cao.