Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận xét nào không đúng với sự phân bố các trung tâm công nghiệp ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận xét nào không đúng với sự phân bố các trung tâm công nghiệp ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Đồng bằng sông Hồng và các vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất

B.  Đông Nam Bộ có nhiều trung tâm công nghiệp quy mô lớn nhất.

C.  Đồng bằng sông Cửu Long chỉ toàn trung tâm công nghiệp quy mô nhỏ.

D.  Tây Bắc và Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp nhất.

C