Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh chè lớn thứ hai sau Trung du miền núi Bắc Bộ ở nước ta chủ yếu do

Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh chè lớn thứ hai sau Trung du miền núi Bắc Bộ ở nước ta chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. diện tích đất đỏ badan màu mỡ.                                 B. các cao nguyên xếp tầng mặt bằng rộng.

C. khí hậu phân hóa theo độ cao.                                   D. nguồn nước dồi dào.

C. khí hậu phân hóa theo độ cao.