Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, Hải Phòng.                                                     B. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

C. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.                                            D. Cần Thơ, Biên Hòa.

C. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.