Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa là do

Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biển Đông có nguồn tài nguyên giàu có.

B. Biển Đông có vị trí quốc phòng quan trọng.

C. Biển Đông là biển chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giềng.

D. Biến Đông nằm trên đường giao thông hàng hải quốc tế quan trọng.

C. Biển Đông là biển chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giềng.