Vùng nào chịu ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta?

Vùng nào chịu ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                  B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Ven biển Bắc Trung Bộ.                                                 D. Đông Nam Bộ.

A. Đồng bằng sông Hồng.