Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có

Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. diện tích mặt nước lớn ở các đồng ruộng.                 B. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.

C. nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn.                 D. nhiều bãi triều, ô trũng ngập nước.

 B. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.