Việc khai thác dầu thô ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?

Việc khai thác dầu thô ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Việc khai thác dầu thô ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?

A. Xuất khẩu thu ngoại tệ.

B. Dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất.

c. Dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện.

D. Dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước.

A. Xuất khẩu thu ngoại tệ.