Nguyên nhân tự nhiên nào sau đây làm tăng độ chua và chua mặn trong đất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Nguyên nhân tự nhiên nào sau đây làm tăng độ chua và chua mặn trong đất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mùa khô sâu sắc, kéo dài.                                            B. Địa hình cao dần ra biển.

C. Diện tích rừng ngập mặn tăng.                                     D. Đồng bằng mở rộng về phía tây nam.

A. Mùa khô sâu sắc, kéo dà