Tỉ lệ dân sổ thành thị ngày càng tăng chủ yếu do

Tỉ lệ dân sổ thành thị ngày càng tăng chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phân bố lại dân cư giữa các vùng.

B. quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

C. diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.

D. cuộc sống thành thị thu hút dân cư nông thôn.

B. quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.