Trong các tuyến đường ven biển nước ta, tuyến đường nào là dài nhất?

Trong các tuyến đường ven biển nước ta, tuyến đường nào là dài nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng - Đà Nẵng.                                                    B. Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.

C. Quy Nhơn - Phan Thiết.                                                 D. Đà Nẵng - Quy Nhơn.

B. Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.