Vùng nào ở nước ta có diện tích trồng rau lớn nhất?

Vùng nào ở nước ta có diện tích trồng rau lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.


 
A. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.