Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Hải Phòng.                            B. Quảng Ninh.     
 C. Lạng Sơn.                            D. Cao Bằng.

B. Quảng Ninh.