Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa ở ven biển Duyên hải NamTrung Bộ vào mùa nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa ở ven biển Duyên hải NamTrung Bộ vào mùa nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xuân hè.                           B. Hè thu.                          C. Thu đông.                              D. Đông xuân.

   C. Thu đông.