Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đông bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đông bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nam Định, Hưng Yên.                                               B. Bắc Ninh, Phúc Yên.

C. Phúc Yên, Hải Dương.                                             D. Hải Dương, Nam Định.

B. Bắc Ninh, Phúc Yên.