Lễ hội có thời gian dài nhất nước ta là

Lễ hội có thời gian dài nhất nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đền Hùng.                     B. Đền Trần.                 C. Chùa Hương.                     D. Chùa Bái Đính.

 C. Chùa Hương.