Nguyên nhân chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh của nông nghiệp nước ta là

Nguyên nhân chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh của nông nghiệp nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khí hậu phân hóa theo Bắc - Nam và theo độ cao.

B. địa hình, đất trồng, sông ngòi có sự phân hóa rõ.

C. thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. đất trồng có nhiều loại và sinh vật rất phong phú.

C. thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.