Nội dung nào không đúng khi nói về nguyên nhân các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

Nội dung nào không đúng khi nói về nguyên nhân các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn lao động dôi dào và có chất lượng cao.

B. Khí hậu cận xích đạo, có hai mùa mưa, khô rõ rệt.

C. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. Chính sách mở cửa, thu hút đầu tư.

B. Khí hậu cận xích đạo, có hai mùa mưa, khô rõ rệt.